Souhlasím s podmínkami služby
Tato služba slouží k provedení automatizovaného penetračního testu. Uživatel služby potvrzuje, že se seznámil s funkcí této služby (viz níže) a uvědomuje si důsledky použití služby, která může mít vliv na funkčnost testovaného cíle (aplikace, serveru, infrastruktury). Provozovatel služby neručí a nenese zodpovědnost za případné negativní dopady na chod testovaných systémů ani jiné škody, jako je ztráta dat apod.