Penetrační testy

 • Využívají reálných technik hackerů, tzv. "Ethical hacking"
 • Pro legální účely a v rámci jasně definovaných pravidel

Infrastrukturní testy

 • Testují cílová zařízení na základě dodaného rozsahu IP adres
  • servery, síťová zařízení, firewally, routery…
 • Identifikují protokoly a síťové služby
 • Ověří možnosti zneužití služeb, průniku do systému, krádeže dat
 • Při nálezu zranitelností dojde k exploitaci zneužití nalezené zranitelnosti, ovládnutí systému

Nejčastější nálezy

 • Neaktualizované síťové služby, na které existuje exploit
 • Použití starých protokolů, které nezaručují dostatečnou úroveň bezpečnosti a integrity přenášených dat

Aplikační testy

 • Zahrnují testy aplikací dle metodiky OWASP
  • Více než 90 testovaných oblastí
  • Vyhodnocení dle OWASP Application Security Verification Standard (ASVS)
 • Testy webový služeb (web services)

Hlavní testovací scénáře

 • Prověření možnosti úniku dat
 • Možnosti zavlečení škodlivého kódu
 • Zneužití/krádež identity uživatele
 • Neoprávněný přístup do systému / k datům

Nejčastější nálezy / zranitelnosti

 • Injection – propašování škodlivého kódu, vykrádání databází
 • Nedostatečné zabezpečení práce s uživatelskými účty
 • Cross-Site Scripting (XSS) – získání přihlašovacích údajů
 • Nedostatečné ověřování uživatelských práv pro důležité akce
 • Neaktualizovaný SW, zneužití známých zranitelností
 • Přenos citlivých dat nezabezpečeným kanálem, ukládání v otevřené formě
 • Vykonání akce bez vědomí uživatele (CSRF)

Testy mobilních aplikací

 • Zaměřené na možnosti úniku a zneužití dat v telefonu / tabletu
 • Prověření bezpečnosti komunikace mezi aplikacemi a servery
 • Útoky prováděné z veřejného prostředí a internetu
 • Zaměřené na platformy Android a iOS
 • Metodika a doporučení dle OWASP Mobile Security Project

Konzultace

 • Pomůžeme Vám zabezpečit přístup k Vašim datům a jak tyto přístupy řídit
 • Poradíme Vám, jak zvýšít úroveň bezpečnosti Vaší infrastruktury
 • Naši specialisté Vám pomohou při návrhu a implementaci bezpečné architektury Vašich projektů

Analýza IT rizik

 • Provedeme bezpečnostní analýzu Vaší stávající nebo nově vznikající IT architektury a aplikací dle ISO/IEC 27001
 • Odhalíme slabiny Vašich systémů, ohodnotíme jejich závažnost
 • Stanovíme rizika a poradíme Vám, jak se s nimi co nejlépe vypořádat
 • Analýza rizik Vám pomůže být v souladu s nařízením GDPR (General Data Protection Regulation), které platí jednotně v celé EU od 25. května 2018.