Vyhodnocení penetračních testů

Po důkladném provedení penetračního testu přichází na řadu fáze vyhodnocení výsledků. Je vypracována zpráva o výsledku penetračního testu, která obsahuje 2 části.

První část obsahuje popis všech nalezených bezpečnostních mezer s ohodnocením jejich závažnosti. Jedná se o technickou část zprávy, která je určena bezpečnostním manažerům, technikům a vývojářům aplikací. Ke každé bezpečnostní mezeře je také dáno doporučení, jak danému problému předejít, případně ho vyřešit.

Druhá část zprávy obsahuje manažerské shrnutí, které neobsahuje žádné technické detaily, ale srozumitelným způsobem vysvětluje managementu firmy nalezené bezpečnostní mezery, jejich závažnost a cesty, kterými se dají odstranit.

Na základě této zprávy o výsledku penetračního testu je třeba zajistit nápravu zjištěných bezpečnostních mezer. Rádi Vám pomůžeme i v této fázi, ať už v oblasti konzultací nebo přímo nápravy daného problému.